Нов адрес на Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“

липсва
Дата на публикуване: 25.05.2020

С решение № 16 от 19 декември 2019 година на Столичния общински съвет Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ премина на подчинение на Направление „Архитектура и градоустройство“.

В тази връзка в периода 26 – 29 май т.г. работните места на служителите в дирекцията ще бъдат преместени в сградата на ул. „Сердика“ № 5.

От 26 май 2020 г. се закрива деловодството на бул. „Ломско шосе“ № 2А. Заявления и документи, адресирани към дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, ще се приемат само в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ на ул. „Сердика“ № 5.