ЗАДАНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ

липсва
Дата на публикуване: 27.04.2023
На 26 април 2023 г. по инициатива на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” в сградата на Съюза на архитектите в България се проведе среща за обсъждане на проекта на задание за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове, което да послужи за основа на подготвяния архитектурен конкурс по Закона за обществените поръчки.

На срещата присъстваха представители на военнопатриотични организации, Министерство на отбраната, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, потомци на войници и офицери от Първи и Шести софийски пехотни полкове, граждани.

След представяне на заданието от експертите на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД бяха изказани становища и направени предложения от присъстващите. Повечето мнения се обединиха около тезата за възстановяване на паметника в градината пред НДК по начин, максимално близък до първоначалния.

Със заданието и презентацията може да се запознаете тук.

Вашите предложения по проекта на задание за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове може да представите в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“, София, ул. „Сердика“ № 5 или да изпратите по електронна поща на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com до 19 май 2023 г.