Обявление за провеждане на заключителна дискусия на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина", Столична община.

липсва
Дата на публикуване: 17.02.2022


      Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЦ21-РД09- 271 / 29.12.2021г. на Кмета на район „Средец", Заповед № РД09- 215 / 29.12.2021 г. на Кмета на район „Лозенец" и Заповед № РИВ21-РД09-204/29.12.2021 г. на Кмета на район "Изгрев"  в дигитална среда ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 17.02.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

              https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c4e2f521a8fc2a6f4c75d99edadb2ec