Направление „Архитектура и градоустройство“- СО открива Виртуална приемна.

липсва
Дата на публикуване: 28.09.2021

За улеснение на граждани и фирми, потребители на административни услуги, в условията на епидемична обстановка, с цел превенция, считано от 04.10.2021 г. желаещите да проведат среща  с експертите от Направление „Архитектура и градоустройство“ се открива Виртуална приемна. Приемния ден на служителите е всеки четвъртък от 13.00 до 17.00 часа, а за директорите на дирекции съгласно обявен график.

 Може да заявите час за Вашата онлайн среща чрез е-Портал за заявяване на срещи в администрацията, на следния линк: https://appointments.acstre.com/app/Schedule/Index/6a871b24-0b1b-47bb-aa4a-745cd58a4430

Важно!

  • За да заявите среща, моля следвайте стъпките в платформата;
  • При заявяване на среща с цел по-добра оперативност е необходимо да посочите входящия номер на преписката и причина;
  • След заявяване на среща ще получите имейл с потвърждение за среща или отказ,  с посочени причини.