Наредба за градската среда на Столична община е приета с Решение N 629, обявено на 23.12.2020 г.

липсва
Дата на публикуване: 24.12.2020

С Решение N 629, обявено 23.12.2020 г.  е приета Наредба за градската среда на Столична община. Решението, заедно с всички приложения (стандарти) са публикувани на електронната страница на Направление "Архитектура и градоустройство" в раздел Градска среда. Можете да разгледате и/или изтеглите приложенията, които са достъпни в .PDF формат на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/899

 

 

 

Решение 629 № по т. 4, обявено на 23.12.2020 г.

Приложение 
Приложение № 1
Приложение № 2

Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6

Приложение № 7 - I-ва част
Приложение № 7 - II-ра част
Приложение № 7 - III-та част