Главният архитект на СО арх.Здравков постави основите на сътрудничество с общините на Офенбург и Страсбург

липсва
Дата на публикуване: 07.11.2016

Позитивен отзвук в немските медии и десетки публикации последваха след посещението на главния архитект на СО арх. Здравко Здравков, по покана на неговия колега Оливър Мартини, в Офенбург . На срещата германският главен архитект на града, Мартини, сподели как се справя с проблемите на автомобилния трафик и планирането на градската среда на Офенбург. Основни акценти в срещата бяха ролята на транспортното планиране и насърчаване на колоезденето, както и организацията на  работата  в общината на Офенбурге и сътрудничеството й с частни архитектурни и технически консултанти. Засегнати бяха и теми касаещи въпросите на устойчивото преобразуване, развитие и опазване на градската среда.

От своя страна гл. арх. на СО арх. Здравко Здравков не скри амбицията си пред немските си домакини,  че приоритет и основна негова мисия е да превърне столицата на България в един от най- приветливите градове за живеете в Европа. „България и в частност София е град с изключително историческо наследство, което ние трябва да съхраним, но и да споделим, като го направим достъпно за жителите и гостите на българската столица.“ София има още много какво да покаже на света, както и има целият потенциал да се превърне в един зелен град, предоставящ всички удобства и комфорт на своите жители и гости.“

Главният архитект на София оцени срещата като много ползотворна и с бъдещ потенциал за сътрудничество, като се вземат добри практики по отношение на  наредбата за градска среда, която се подготвя към настоящия момент . “За мен беше любопитно да разбера как са уредени нещата в Офенбург, по отношение мобилност,  предоставянето на велосипеди и “carsharing” в целия град, както и техните изисквания по отношение за цялостната стратегия за развитие на града. Независимо, че Офенбург е един сравнително много по- малък град спрямо София, те много добре знаят от къде са тръгнали и къде отиват. Имат ясна, дългосрочна визия до 2025-та година, която им показва стъпките по които трябва да вървят. Вярвам, че поставихме основите на едно добро сътрудничество, съвместно и с партньорите ни от Гросман Груп Офенбург. Те ни оказват пълно съдействие за бъдещо сътрудничество, както с общината на Офенбург, така и с град като Страсбург и други по- големи общини, от които да взаимстваме добрите примери и да ги приложим в София като успешни практики.

По време на посещението на арх. Здравков в Офенбург, бе подписано и споразумение по програма „Еразъм+“ за студентската мобилност с Гросман Груп, което ще предостави на български студенти по архитектура възможността най-добрите от тях да завършат с практически семестър в Гросман Architects.

На снимката: Главният архитект на СО арх. Здравко Здравков с колегата си арх. Оливър Мартини от Офенбург,  архитект Светозар Иванов и Юрген Гросман