Столична община стартира поставянето на указателни табели за културно - историческите обекти в централна градска част на София.

липсва
Дата на публикуване: 29.03.2018

    По инициатива на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова стартира поставянето на информационни елементи - малък, голям и разпределителен  информационен тотем на територията на централна градска част в столицата. 

      Освен текст, върху всеки тотем е изобразена и карта, на която е отбелязано местонахождението на туриста, както и всички забележителности, намиращи се в радиус от 500 метра. За удобство на всички гости на София върху табелите са изписани имената на туристическите забележителности с  посоката и разстоянието на която се намират те.
     Предвидено е поставянето на общо 42 информационни елемента, които основно ще бъдат позиционирани в историческия център на столицата, където се намира и по- голямата част от историческото и културно наследство на София.
     Елементите са модулни, за да позволяват бъдещо надграждане и развитие на системата. Всички текстове в системата са изписани на кирилица и латиница със специално конструиран шрифт с българска форма на кирилица. Тотемите са двустранни и насочват туристите и в четирите посоки. Големината на шрифта е над минимума за такъв тип табели. Цветовете са тествани и адаптирани за различни групи със зрителни затруднения, като същите са в тъмнокафявата гама какъвто е и цвета на всички останали информационни табели, които водят към обекти с културно-историческа ценност.
   Столична община има за цел да подобри ориентацията на туристите, гостите и жителите на София по отношение на местоположението на основни туристически и културни забележителности.

Схема за поставяне на информационни елементи за туристически обекти в централната част на София М 1:5000- I етап