Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти на 02.10.2019 г. (сряда) от 15:00 часа

липсва
Дата на публикуване: 27.09.2019

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав при следния дневен ред:

1.    Проект за Обемно-устройствено проучване и концепция за изменение на подробния устройствен план на кв. 91, 92, 93, част от кв. 79 и прилежащи улици, м. „Главен градски център – зона В-15”, Столична община

 Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 02.10.2019 г. (сряда) от 15:00 часа в сградата  на Направление „Архитектура и градоустройство”, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

 

 Заповед

Концепция за ПУП

Обяснителна записка

Презентация