Ръчни скици и хeндриси в iSofMap

липсва
Дата на публикуване: 02.03.2018

От 01.03.2018 г. системата iSofMap е допълнена с още една тематична карта - Ръчни скици и хeндриси, която съдържа два нови информационни слоя.

Новите слоеве се визуализират като полигони и се показват на картата при Мащаб 1:20 000 или по-малък. Те не са включени по подразбиране и ако данните представляват интерес за потребителя, той следва сам да ги избере и включи.

Чрез използване на бутона Информация свободно могат да се видят данни за номер на ръчната скица или хeндриса, мащаб, година на заснемане и година на актуaлизация, местност, квартал и други. 

Приложени са също сканирани изображения на самите ръчни скици и хeндриси, както и сканирани изображения на схеми на папките за ръчните скици и на гърба за хeндрисите.