ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СИАА И НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДНИ

липсва
Дата на публикуване: 23.03.2020

ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СИАА И НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДНИ

Във връзка с възникналата ситуация по повод извънредното положение на територията на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ съкрати сроковете за донадграждането на Системата за издаване на административни актове (СИАА). В тази връзка считано от 23.03.2020 г. Направление „Архитектура и градоустройство“ вече изготвя и Удостоверенията за въвеждане в експлоатация, издавани от Главния архитект на Столична община, чрез СИАА която стартира през 2016 г. и до момента беше надграждана поетапно. Новият регистър е достъпен на следния адрес: https://www.sofia-agk.com/RegisterCertificateForExploitationBuildings

До провеждането на пълна миграция на данните ще действат паралелно и двата регистъра на следните линкове:

Действащ регистър: http://up.gis-sofia.bg/

Нов тестови регистър: https://www.sofia-agk.com/RegisterCertificateForExploitationBuildings

Към настоящия момент, чрез системата се изготвят административните актове, издавани от НАГ и всичките 24 районни администрации, както следва:

1.Разрешения за строеж

2.Заповеди към разрешения за строеж (като заповеди за преработка, за поправка на фактическа грешка в РС, за презаверка и др.)

3.Считано от 23.03.2020 г. е предоставена възможност на районните администрации да прикачат сканирани изображения на три вида документи, които се издават след влязло в сила разрешение за строеж: Протокол (Образец 2), Протокол (образец 3) и удостоверение за груб строеж.

4.Разрешения за поставяне

5. Разрешения за строеж за благоустройствени обекти

6.Заповеди към разрешения за строеж за благоустройствени обекти

7.Считано от 20.03.2020 г. е предоставена възможността и на районните администрации за публикуването, чрез системата, на издадените от тях Визи за проектиране. Направление „Архитектура и градоустройство“ публикува издадените визи от Главния архитект на Столична община от 10.04.2017 г., а тези от Директор Дирекция „Териториално планиране“ от началото на 2020 г.

Всички регистри са достъпни ТУК

Във връзка със създалата се ситуация Направление „Архитектура и градоустройство“ съкрати и сроковете по разработката и тестването на три електронни услуги, които ще стартират както следва:

1.Заявяване на разрешение за строеж по одобрен инвестиционен проект, издадено от Главния архитект на СО, за строежи от 1, 2 и 3 категория – 25.03.2020 г.

2.Заявяване на разрешение за поставяне, издадено от Главния архитект на СО – 30.03.2020 г.

3.Заявяване и получаване на Виза за проектиране по чл. 140, ал 2 от ЗУТ (представлява извадка от действащия подробен устройствен план)- 30.03.2020 г.