Дискусионен форум: Оптимизация на работата на администрацията и проектантите в Направление „Архитектура и градоустройство“

липсва

На 29.10.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе Дискусионен форум: Оптимизация на работата на администрацията и проектантите в Направление „Архитектура и градоустройство“ в Централен Дом на Архитекта, ул. „Кракра“ N 11.