Дискусия в парламента по предложенията за промени в ЗУЗСО

липсва
Дата на публикуване: 28.11.2017

На 23 ноември в Народното събрание се проведе дискусия по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО).

Инициативата за разработване на законопроекта е на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и Главния архитект Здравко Здравков, а вносители са народните представители от ПП „ГЕРБ“, избрани от София
Целта на документа е да реши възникналите при прилагане на закона проблеми в изтеклите 10 години, както и да отрази обществените нагласи, свързани с облика на София. 

В срещата участваха народните представители от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, представители на Столична община, включително председателят на Столичния общински съвет г-н Елен Герджиков, и на почти всички професионални и браншови организации в сферата на проектирането и строителството.

Проектозаконът бе представен от арх. Здравко Здравков – Главен архитект на Столична община, който мотивира най-важните елементи в него – създаване на ясни правила за застрояването в града, премахване на възможности за формално заобикаляне на закона и увеличаване на устройствените параметри за определени поземлени имоти, както и за регламентиране на строителството на много високи сгради в града.

Почти всички присъстващи подкрепиха целите и принципите, заложени в законопроекта, и усилията на Столична община за въвеждане на ясни правила, регламентиращи взаимоотношенията между участниците в строителния процес, общинската администрация и гражданите.  Не липсваха и критики по отделни текстове от законопроекта, по начина му на внасяне, както и по отношение на навременността за тези промени. Бяха изказани мнения и за пълното отменяне на ЗУЗСО и създаване на цялостно ново законодателство в сферата на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството.

Положително становище и принципна подкрепа към законопроекта от името на народните представители от левицата, избрани от София, изрази и г-н Георги Свиленски – депутат от БСП.

В края на обсъждането народният представител от ПП „ГЕРБ“ г-н Александър Ненков – вносител на законопроекта коментира, че проблемите са ясни и има два пътя – разрешаването им или влизане в дребнотемие, като зададе и риторичния въпрос: „Няма ли да се окажем ситуация, че докато се съобразим с всички становища и предложения, вече ще бъде късно за всякакви промени?“.

Председателят на регионалната комисия в парламента г-н Искрен Веселинов увери присъстващите, че при приемане на законопроекта на първо четене от парламента ще включи представители на браншовите организации и на Столична община в работната група, която да изготви окончателния текст на закона.