Съобщение

липсва
Дата на публикуване: 20.05.2021

В изпълнение на политиката на Кмета на Столична община за подпомагане на бизнеса за преодоляване на последиците от ковид-пандемията Главният архитект издаде заповед, с която одобрените за 2020 година схеми за разполагане на маси пред заведенията, както и фризери и щандове за цветя пред магазините ще важат и за 2021 година, без да е необходимо да бъдат подновявани и презаверявани. По този начин ще се облекчи административната процедура за  малкия и среден търговски и ресторантьорски бизнес  през летния период при  предлагането на повече услуги на открито.