Административен съд – София град потвърди наказателно постановление, издадено от Главния архитект на Столична община, с което е наложено административно наказание – „имуществена санкция“, в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, за извършена сеч на 28 дървета в парк „Борисовата градина“

липсва
Дата на публикуване: 18.03.2024
С решение № 1569 от 11.03.2024 г. по касационно административно - наказателно дело №  12122/2023 г. по описа на XІV касационен състав на Административен съд – София град е отменено Решение № 4733 от 23.10.2023 г., постановено по наказателно от административен характер дело № 8216/2023 г. на Софийски районен съд, НО, 3-ти състав.

С решението на Административен съд – София град е потвърдено като правилно наказателно постановление № САГ23-РА-21-11/18.04.2023 г., издадено от Главния архитект на СО, с което на „Грийн Партнърс “ АД, на основание чл. 21, ал. 4 във вр. ал. 1 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община е наложено административно наказание – „имуществена санкция“, в максимален размер на 100 000 (сто хиляди) лева, за изсичането без издадено разрешение в началото на месец февруари 2023 г. на 28 броя картотекирани дървета част зелената система на Столична община, намиращи се парк „Борисова градина“.