Надградена е Системата за издаване на административни актове

липсва
Дата на публикуване: 29.06.2021

Във връзка с уеднаквяването на работата по издаване на административни актове от районните администрации на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ надгради системата за издаване на административни актове (СИАА).  Системата функционира от 2016 година и поетапно беше надграждана и доразвивана. Към настоящия момент e успешно внедрена и се използва от служителите на всички 24 районни администрации на Столична община. Oсигурява голямо удобство за служителите, както и спестяване на време при набиране на информация, като е осигурена достъпност до предходни административни актове, за които вече е въведена информация в базата данни. Възможна е и привързаност на административните актове, като всеки документ за даден имот/сграда/обект се привързва към административна карта, която е публично достъпна на електронния портал на НАГ: https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones

Считано от 29.06.2021 г. всички районни администрации и администрацията на Направление „Архитектура и градоустройство“ ще могат да издават „Разрешения за промяна на предназначението“ чрез СИАА.

Целта на разработката е всички административни актове, издавани от 24-те районни администрации, както и от Направление „Архитектура и градоустройство“ да бъдат налични в единна база данни. По този начин се осигурява по-голямо удобство при търсене на информация, която е събрана и е достъпна на едно място.

Информацията за издадените административни актове ще бъде достъпна в раздел Регистри, Регистър „Разрешения за промяна на предназначението: на следния линк: https://www.sofia-agk.com/RegisterChangeOfPurposePortal

Електронният регистър позволява търсене по различни критерии като издател, дата или период на издаване, номер, местност, квартал, УПИ, идентификатор по КККР, административен адрес и др.