Промяна в датата на приемния ден, предвиден по график за 21.06.2018 г. на Направление „Архитектура и градоустройство“ - Столична община

липсва
Дата на публикуване: 13.06.2018
 

Във връзка с планирано извършване на профилактика на компютърните системи в Направление „Архитектура и градоустройство“ за дати 21.06.2018 г. (четвъртък) и 22.06.2018 г. (петък), приемният ден, предвиден по график за 21.06.2018 г. (четвъртък) от 13:00 – 17:00 часа се изтегля за 20.06.2018 г. (сряда) от 13:00 – 17:00 часа.

Профилактиката е планова и е с цел да се осигури точна и безаварийна работа на използваните компютърни системи.