ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ СЕ ОБРЪЩА КЪМ БИЗНЕСА ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ПРЕМАХВАНЕТО НА НЕЗАКОННИТЕ РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

липсва
Дата на публикуване: 23.06.2017

Арх. Здравко Здравков ще изпрати писма на големите рекламодатели, с които ги призовава да не рекламират  върху незаконни рекламни съоръжения. Това е част от кампанията на Главния архитект за обединяване на усилията на всички групи в обществото за създаване на по-добра градска среда. Писмото ще бъде изпратено на големите фирми-рекламодатели, след което ще се организира среща между рекламодатели, рекламни фирми и администрацията.

Писмо