НАГ с отчет за дейността на Дирекция „Общински строителен контрол“

липсва
Дата на публикуване: 01.12.2016

Всяка година  Направление „Архитектура и градоустройство“ прави проверка на близо 2000 сигнала и жалби на граждани.

             Направление „Архитектура и градоустройство“ направи отчет за свършената от Дирекция „Общински строителен контрол“ работа за периода 2014-2016-та година. Равносметката е 1911 сигнали и жалби подадени от граждани към 30 ноември 2016-та година, 2023 за 2015-та и общо 1711 за 2014-та.  Отчета дава подробна информация за конкретни проблеми, по които са извършени  проверки от НАГ, по сигнали и жалби на граждани.

            За 2016-та най- много жалби, общо 883, има за проблеми свързани с незаконно строителство без одобрени строителни книжки. Следват сигналите подадени от граждани за опасни сгради- 288. Не малко на брой 147 са и жалбите подадени за проблеми свързани с вътрешни конфликти в сгради ЕС. От НАГ информират, че обикновено това са проблеми които възникват тогава, когато в една жилищна сграда някои от съседите е преградил общ коридор, извършил е нерегламентирано преустройство, като изместване на санитарен възел, затваряне на комин и др.

            Директорът на Дирекция „Общински строителен контрол“ арх. Влади Калинов съобщава, че не малко са и жалбите свързани с  течове на покриви и преустройства, които  са 123 на брой. Този проблем обикновено е свързан най- често със ситуации, в които потърпевшият, не може да достигне до консенсус със своите съседи, по отношение ремонта на общия покрив на сградата. В подобни случаи се прави проверка и  разпореждане от  НАГ за взимане на съответните ремонтни мерки от страна на всички собственици на сградата.

Следват сигналите и жалбите за, незаконно поставени преместваеми съоръжения, включващи павилиони, детски съоръжения, навеси и корнизи -113. Други 107 са за нарушаване на градоустройството, свързани с  изместени граници на имоти, като огради навлезли в чужди такива. Жалби срещу базови станции, шум и миризми от заведения в сгради или в близост до тях са 106. Обикновено гражданите са се жалвали за нефункциониращи правилно вентилационни системи, обезпокояващи живущите в съседство. За незаконно поставени рекламни елементи през отминаващата година са се жалвали 77 граждани, а за нередности в инфраструктурата и незаконно натрупани маси в чужд имот /над 30 кубика/ има подадени съответно 56 и 11 сигнала.

            Равносметката за 2016-та година са общо 1911 проверени сигнали и жалби по които има издадени заповеди за премахване на незаконни строежи общо  374 на брой, заповеди за ремонт, премахване на опасни строежи и за премахване на неподходящи по местонахождение строежи- 91. Заповедите издадени за премахване на преместваеми обекти и рекламни съоръжения са 161 за отминаващата година, а заповедите за забрана ползването на строежи са общо 8 на брой. Равносметката продължава със 15 заповеди за спиране изпълнението и забрана достъпа до строежи и 82 броя наказателни постановления и резолюции.

            Образуваните съдебни производства през 2014-та година са 307, за 2015-та 255, а за 2016-та 276 на брой.

Няма преписка по която НАГ не е взело отношение и не е извършена проверка.

За да се запознаете по подробно с отчетите на Дирекция „Общински строителен контрол“ –НАГ проследете следните линкове:

Отчет на Дирекция „Общински строителен контрол“ –НАГ за 2016-та година

Отчет на Дирекция „Общински строителен контрол“ –НАГ за 2015-та година

Отчет на Дирекция „Общински строителен контрол“ –НАГ за 2014-та година

Отчет за издадени заповеди от Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“ –НАГ за периода януари 2014-та- декември 2016-та година