В ОКИ „Надежда“ ще се проведе първа среща по проект URBiNAT - URBan-Innovative-NATure

липсва

 

В събота – 20-ти април, в 10.30 ч., ще се проведе встъпителната среща по проект URBiNAT - URBan-Innovative-NATure, който Столична община реализира на територията на район „Надежда“, в партньорство с УАСГ. Проектът се финансира по Програма „Хоризонт 2020“ на ЕС.

Програмата предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на „зелени“ решения в градски пространства. С активното участие на гражданското общество всеки град партньор ще предложи за изпълнение проекти, включващи иновативни природосъобразни решения в четири области - Енергия, Вода, Околна среда и Биоземеделие, които ще  формират „зелен здравословен коридор“. Като цялостно природосъобразно решение, коридорът ще обедини инфраструктурни елементи и градски общностни инициативи.

По време на срещата Главният архитект на Столична община Здравко Здравков, който е ръководител на проекта, и членовете на неговия екип ще запознаят  жители на „Надежда“ с допустимите за реализация дейности. Всеки от присъстващите ще има възможност да даде свои предложения, които да бъдат включени в обхвата на инициативата.

Събитието ще се състои в Общинския културен институт „Надежда“.

 

          Информация за проекта: www.urbinat.eu