С работна среща в УАСГ стартира работата по проекта „Визия за София“

липсва
Дата на публикуване: 22.12.2016

       Зелен и устойчив град, който осигурява възможност за личностно и професионално развитие, здравословна, безопасна и сигурна среда, в която могат да растат бъдещите поколения – това бяха част от темите, които експерти и граждани откроиха като важни при създаването на "Визия за София".

       Срещата бе част от подготовката на методика, която да описва стъпките, необходими за създаването на Визията. Дейностите се координират от екип към Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) в Столична община. Основен принцип в работата на екипа е търсенето и създаването на взаимодействие между администрация, граждани, експерти, бизнес и всеки заинтересован от бъдещето на града си. Крайната цел е споделена визия за София.

       Възможностите за развитие, както и основните предизвикателства пред града бяха темите на разговора с представители на неправителствения сектор, институции и браншови организации. Срещата се състоя на 21 декември във фоайето на УАСГ и е първата от серия подобни разговори. Следващите срещи ще бъдат проведени през януари 2017г.

       Намаляване на публичните пространства поради загуба на общинска собственост, усещане, че София е град на контрасти, недоразумения и взаимоизключващи се регулации, довеждащи до хаос, град в който правилата не се спазват. Това са част от предизвикателствата, които участниците в първата среща очертаха. По време на разговора се посочи също, че намаляват зелените площи, че липсват културна памет и действащи политики за опазване на културно наследство.

Бяха изказани и няколко основни принципа, които могат да помогнат за подобряването на градската среда и създаване на визия за устойчиво развитие на София. Сред тях са:

- Публичност и прозрачност на процесите на управление, което да доведе до по-голямата им ефективност;

- Устойчивост на политиките и цялостно мислене, свързано с времето и пространството, в което живеем;

- Въвличане на гражданите в процесите за вземане на решения и привличането им като активни страни в планирането на градската среда.

       Всички следващи срещи ще бъдат обявявани предварително на страницата на НАГ и излъчвани на живо в интернет. Пълен запис на вече състоялия се разговор, можете да откриете тук

       Можете да се свържете с координационния екип, като пишете на email: viziaZAsofia@gmail.com