Премахнати са 4-ри броя трийсет метрови арки от столични булеварди

липсва
Дата на публикуване: 21.03.2017

Продължава акцията на Направление „Архитектура и градоустройство“ за премахване на незаконосъобразно поставени рекламни елементи на територията на Столична община.

През изминалата седмица беше извършено принудително премахване на 4 броя незаконно поставени рекламни съоръжения от тип „Арка“, находящи се на Цариградско шосе и булевард Брюксел. Поради сложността на демонтирането им, за премахването на съоръженията е използвана тежка специализирана техника. Всяко едно от съоръженията са с дължина между 25 и 30 метра и ширина около 5 метра.

Същите са демонтирани на основание издадени заповеди №РА-18-120/26.09.2016г., №РА-18-121/ 26.09.2016г., №РА-18- 156/12.10.2016г. и №РА-18-157/13.10.2016г. от Дирекция „Общински строителен контрол“.

Акцията на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава.