83 098 нови потребители на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ през 2018 г.

липсва
Дата на публикуване: 21.11.2018

Електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ е посетена около 1 086 000 пъти от над 86 000 потребители, от които 83 098 нови потребители за периода 01.01.2018 – 20.11.2018 г.

Най-много нови потребители са посетили страницата, след  публикуването на „Карта на подробните устройствени планове и влезлите в сила административни актове“

Картата можете да разгледате на следния линк: https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones

Освен подробните устройствени планове в процедура, на картата се отразяват и влезлите в сила административни актове - разрешения за строеж, разрешения за строеж за благоустройствени обекти и разрешения за поставяне. Предстои отразяването и на информацията, съдържаща се в регистъра  на Удостоверенията за въвеждане в експлоатация.

 

Най-използвани браузъри (%)

Посещения на сайта през мобилни устройства (%)