НАГ разработи 17 броя нови електронни услуги, извършвани от Дирекция „Териториално планиране“

липсва
Дата на публикуване: 01.03.2022

     За улеснение на потребителите на административни услуги, Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи възможността за електронно заявяване на 16 броя административни услуги, свързани с разрешаването на устройствена процедура и  одобряването на подробен устройствен план.

 

    Процеса по заявяване е лесен и се състои от няколко стъпки.

 

    За да заявите електронна услуга, чрез портала на Направление „Архитектура и градоустройство“ е необходимо само:

 

-          - да създадете потребителски профил в портала на НАГ

 

-          - да притежавате квалифициран електронен подпис

 

-          - да имате инсталиран BISS, за да можете да валидирате заявлението

     BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра. B-Trust BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП на всички популярни браузъри от поддържаните операционни системи.

    Можете да изтеглите софтуера напълно безплатно от тук: Услуга за подписване B-Trust BISS (borica.bg).

    Инструкции за работа с B-Trust BISS можете да изтеглите от ТУК

    Създаването на потребителски профил е лесно и отнема само няколко минути. Как да го направите можете да видите на следния линк: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/968

     Основните предимства при електронното заявяване на устройствени процедури и заявления за одобряване на ПУП за потребителите на услуги са следните:

     На първо място отпадането на необходимостта от посещаване на деловодството на НАГ и удобството от пестене на ценно време на потребителя.

    Второто предимство е свързано със спазването на срока при изпълнение на административната услуга. Когато Вие подавате документите си електронно, отговорният експерт създава електронен съгласувателен лист и насочва преписката едновременно към всички участници в процеса по съгласуване. Всички експерти, които имат отношение по движението на преписката имат достъп до всички приложени документи към заявлението, като изготвят своето становище чрез електронен съгласувателен лист. По този начин, информацията достига по-бързо до отговорният експерт, който оформя административният акт/документа и го насочва чрез системата за съгласуване/издаване. В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи по преписката, Вие ще бъдете уведомени по електронен път.   

 

Всички услуги, които са достъпни, като възможност за заявяване по електронен път, можете да откриете на следния линк, като изберете опция „Заяви“: https://nag.sofia.bg/Services/ServicesForOffice/1

Пълен списък на услугите - 17 броя