Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 17.02.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 14.02.2017
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ - в разширен състав на 17.02.2017 г.

Дневен ред:

  1. Проект на задание за комплексно транспортно проучване за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част на големия център в гр. София (териториален обхват: пл. „Македония“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Ген. Скобелев“ – подлеза пред Националния дворец на културата (НДК) – бул. „България“ – бул. „Черни връх“ – бул. „Арсеналски“);
  2. Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента“ в участъка от бул. „Ботевградско шосе“ до бул. „Шипченски проход“ – вариантни решения;
  3. Мотивирано предложение за еднопосочно движение в централната част на гр. София (бул. „Княз Ал. Дондуков“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Ген. Гурко“).

Дневен ред - Заповед

Материали към точка 1

ЗАДАНИЕ за Комплексно транспортно проучване за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част на големия център в гр. София

Приложение 1 Проучване и анализ на автомобилния и транспортен трафик във възлите

Материали към точка 2

Ситуация - лилав вариант

Ситуация - зелен вариант

Ситуация - вариант ОГП

Таблица-сравнение

Видео

Материали към точка 3

Идеен Проект за еднопосочно движение в централната част

бул. Дондуков - вариант с асфалт

бул. Дондуков - вариант с паве

Президентство - заснемане с дрон