Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав

липсва
Дата на публикуване: 06.07.2018

 

 

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав ще се проведе на 13.07.2018 г. /петък/ от 11.00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж, при следния дневен ред:

ИПУР на м. „Цар Борис ІІІ” в обхват: бул. „Акад. Иван Гешов”, ул. „Ген. Тотлебен” и ул. „Добруджански край”, вкл. кръстовищата

 

 

Материали:

Заповед

ВиК план схеми

ЕЛ_план схема _ИПУР 

Зелени системи_ИПУР 

РЕГУЛАЦИЯ 

Схема за вертикално планиране_ИПУР

Транспортно-комуникационна част 

Видео - трафик-анализ