Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав

липсва
Дата на публикуване: 02.11.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав ще се проведе на 06.11.2018 г. /вторник/ от 13.00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж, при следния дневен ред:

1. Християнски ортодоксален храм „Св. Първомъченик и Архидякон Стефан”, УПИ VІІІ, кв. 187а от плана на гр. София, район „Триадица”, м. „Южен парк – ІІІ част”, преработка по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ с въвеждане на етапност;

2. Предложения за развитие на ул. „Иван Вазов” – варианти за участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Цар Шишман“.

Заповед

Материали по т. 1:

Обяснителна записка

Графични материали: тук

Материали по т. 2:

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Протокол от проведена публична дискусия на 19.10.2018 г.