Визите, издавани от районните администрации ще бъдат публикувани в регистър на електронната страница на НАГ

липсва
Дата на публикуване: 15.08.2017

Във връзка с подобряване на административното обслужване, считано от 15.08.2017 г. всички районни администрации са задължени  да изпращат издадените визи след посочената дата, които ще бъдат публикувани в регистър на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“.

Справка за издадените визи от районните администрации, след 15.08.2017 г. можете да направите тук: