НАГ продължава дигитализацията на общи и подробни устройствени планове.

липсва
Дата на публикуване: 26.03.2018

В раздел „Устройствени планове“ е публикуван Общ градоустройствен план на София от 1961 година в мащаб 1:10000 и мащаб 1:5000

  С публикуването на този план продължаваме да реализираме идеята за популяризиране на важни исторически документи на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“.