Проучване за предимства и недостатъци на ориентацията в панелните квартали на София

липсва
Дата на публикуване: 01.09.2021

В изпълнение на Наредбата за градската среда на Столична община Направление „Архитектура и градоустройство“ чрез процедура по Закона за обществените поръчки възложи изготвянето на Стандарт за създаване на единна визия по отношение на графичното оформление на номерацията на жилищните сгради в кварталите с комплексно застрояване. За постигане на оптимални резултати от изключително значение е мнението на гражданите и гостите на София, които пряко ще се възползват от резултатите на поръчката. В тази връзка от екипа, разработващ стандарта, е подготвена анкета към заинтересуваните лица, която Ви молим да попълните.

Обратната връзка е много важна за нас. Благодарим Ви за отделеното време.  

Анкетата можете да попълните тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1ByVns4xtcBDW6YrORgxQ6E0wcLPV5GVYensIkXMSS5GTcA/viewform