Представяне по повод внасянето на Визия за София за разглеждане и гласуване от Столичен общински съвет

липсва
Дата на публикуване: 01.06.2020

️Дългосрочната стратегия “Визия за София” с хоризонт 2050 влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет.
Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, арх. Здравко Здравков и Любо Георгиев ще представят обобщение на процеса по създаване на Визията и следващите стъпки в стратегическото и пространствено планиране на града

На 2.06.2020 (вторник) от 10 часа в зала 1 на Направление “Архитектура и градоустройство” на ул. Сердика 5 ще се проведе представяне по повод внасянето на Визия за София за разглеждане и гласуване от Столичен общински съвет.

Процеса по създаването на “Визията”, както и следващите стъпки от стратегическото и пространствено планиране на Столична община ще бъдат представени от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и Любо Георгиев, ръководител на екип “Визия” и общинското предприятие “Софпроект - Общ градоустройствен план”.

Визията за София е през 2050 София да е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот. За да постигнем тези приоритети, обединяващият стратегически документ на Столична община предлага 24 дългосрочни цели за развитие на общината. Планът за тяхното постигане минава през над 230 ключови стъпки, разпределени във времето от 2020 до 2050 г. За постигането на стъпките са предложени 385 конкретни мерки, както и индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса.

За създаването на Визия за София през последните две години бяха проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които се включиха над 10 000 организации и експерти. Веднъж приета, Визията ще служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, основа на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред.                                                                

Документът, който ще бъде внесен за разглеждане можете да видите на следния линк: https://vizia.sofia.bg/