Законът за изменение и допълнение на ЗУЗСО е публикуван в Държавен вестник

липсва
Дата на публикуване: 10.04.2018

В брой 31 от 10.04.2018 г. на Държавен вестник, в Oфициален раздел е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Промените в Закона ще влязат в сила три дни, след обнародване в Държавен вестник.

Промените можете да видите на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=124968