Конкурс за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“

липсва
Дата на публикуване: 14.03.2019

Най-посещаваният архитектурен уебсайт в света ArchDaily, който има над 13 милиона месечни читатели, чиито основател и главен редактор Дейвид Басулто е един от членовете на международното жури в конкурса за площад „Света Неделя“, публикува информация за обявения от Столична община ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” в гр. София. Публикацията за конкурса може да видите тук: https://www.archdaily.com/913150/development-of-the-conceptual-architectural-and-cultural-project-for-sveta-nedelya-square-city-of-sofia

Конкурсът за площад „Св. Неделя” в гр. София е публикуван и в уебсайта на Bustler, който е част от водещата архитектурна платформа Archinect. Bustlerсе фокусира върху поддържането на общността на архитектурата и дизайна. Публикацията може да видите тук:  http://bustler.net/competitions/6576/development-of-the-conceptual-architectural-and-cultural-project-for-sveta-nedelya-square-the-city-of-sofia

Конкурсът може да бъде намерен и в следните сайтове за архитектурни конкурси: https://competitions.uni.xyz/sveta-nedelya-square

http://competitions.archi/competition/development-of-the-conceptual-architectural-and-cultural-project-for-sveta-nedelya-square-the-city-of-sofia/

Международната Академия на Архитектурата също е публикувала конкурса за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” на следния линк: http://iaa-ngo.com/2019/02/international-competition-sveta-nedelya-square/

Конкурсът е публикуван и на официалния уебсайт на Камарата на Архитектите в България: https://kab.bg/vsichki_novini/konkursi/s_n/

Припомняме ви, че конкурсът ще се проведе в два етапа. В първия етап могат да участват всички проектанти, които отговарят на изискванията на възложителя. От тях международното жури чрез оценка на представените документи ще избере участниците, които ще бъдат поканени да представят проекти. Две трети от състава на журито са международни експерти с богат опит в областта на архитектурата, градоустройството и провеждането на архитектурни конкурси. Наградният фонд в конкурса е 250 хиляди лева.

Повече информация може да бъде открита на адрес: https://svetanedelya.com/ и в раздела „Профил на купувача“ в сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“.

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=115832&companyId=20914

Крайният срок за подаване на документи за участие е 8 май 2019 година, 17,30 часа.