Столична община се сдоби със специално конструиран за своите нужди шрифт с българска форма на кирилица - Sofia Sans.

липсва
Дата на публикуване: 02.04.2018

Идеята е шрифтът да се използва за служебните нужди на Столична община, включително и районните администрации – за оформяне на обществени табели, карти, уеб базирани платформи, информационни софтуерни продукти и други. Геометрията на знаците е с четлива и съвременна форма, която да подсили присъствието и идентичността на бъдещата информационна мрежа. Целта е постепенно създаване на единна и разпознаваема информационна система, придавайки идентичност на Столична община. Шрифтовете вече са използвани в разработването на „Системата за ориентация за достъп до важните туристически обекти на територията на гр. София“, както и интернет-страницата на „Визия за София“. Системата за ориентация и шрифтът са част от кампанията на Столична община за Визуалната комуникация на града по време на Председателството и след неговия край.