Нови функционалности в NAG. Mobile

липсва
Дата на публикуване: 28.01.2020

От днес  28.01.2020 г., гражданите и представителите на бизнеса имат възможност да ползват новите функционалности в мобилното приложение „NAG.Mobile”. То предоставя достъп до "Административна карта" на Направление "Архитектура и Градоустройство" към Столична Община, на потребителите на операционна система Android на Google Inc.

Чрез приложението гражданите могат да достъпват инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрален план, зони на строителни граници, застрояване, аерофото заснемане, административни карти и други.

Включва инструменти за GPS локация, визуализация на данни от DWG/DXF файлове.

През последните две седмици бяха отстранени дефектите при работа на приложението;

Новите функционалности включват:

- преглед на атрибутни данни при посочване на обект от картата

- сваляне на прикачени файлове към обект (административни актове - Разрешения за строеж, разрешения за поставяне, разрешения за строеж за благоустройствени обекти, заповеди и други).

Към настоящия момент не се визуализират градоустройствените заповеди и решенията на Столичен общински съвет, тъй като предстои в рамките на месец февруари да бъдат привързани към картата.