Съобщение за издадена Заповед на Главния архитект на Столична община №РА50-327/17.04.2018, в съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 1 от АПК, Столична община съобщава, че е издадена заповед за одобряване на „Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап”.

липсва
Дата на публикуване: 05.06.2018

 На основание Решение на СОС №570 от 19.09.2017 г. и Заповед на Главния архитект на Столична община №РА50-327/17.04.2018, в съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 1 от АПК, Столична община съобщава, че е издадена заповед за одобряване на „Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап”.

Схемата е изработена по възлагане на Центъра за градска мобилност и представлява първи етап от развитието на мрежата от зарядни станции на територията на града в изпълнение на общинската политика за поощряване на използването на екологични превозни средства като част от програмата за превръщането на София в зелен град.

ОБЩА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯНА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 1 ЕТАП-ОДОБРЕНА