План на София от 1928 г.

липсва
Дата на публикуване: 22.02.2019
В поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, Ви представяме дигитализирани стари кадастрални и подробни и общи устройствени планове.

В раздел Предходни устройствени планове вече можете да се запознаете с  План на София от 1928 г.

В плана от 1928 г. са групирани разширенията в основните направления - по световните посоки. Предвижда се западен защитен пояс.