Ново – слой „Застрояване“ в Карта на административните актове

липсва
Дата на публикуване: 10.02.2020

От днес Картата на административните актове е допълнена, като е добавен слой „Застрояване“.

 

Чрез използване на бутона Информация могат да се видят данни за обектите включени в слоя.

Напомняме Ви, че от началото на годината картата непрекъснато се надгражда, като към момента можете да видите и информация за влезли в сила административни актове - визи, разрешения за строеж, разрешения за поставяне, разрешения за строеж за благоустройствени обекти.