ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ В НАГ СРЕЩУ COVID-19

липсва
Дата на публикуване: 08.05.2020

Поради увеличения брой посетители в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ в последните дни и с оглед предстоящото отпадане на извънредното положение и постепенното възобновяване на нормалната работа, екипът на НАГ предприе допълнителни предпазни мерки. Една от тях е поставянето озонова дезинфекционна кабина на входа на сградата на ул. „Сердика“ № 5.

Кабината осигурява дезинфекция на цялото тяло при преминаване през нея, като не се използват течности и дезинфектанти, а само озонов газ, извлечен от въздуха. Озонът (триоксиген) е неорганична молекула с три атома кислород (химична формула О3). Нестабилен е във времето с период на разпадане около 20 минути и е много силен окислител. Убива микроорганизмите, поради което се използва често за обеззаразяване на питейни води. Озоновият слой в атмосферата предпазва живите същества на Земята от вредното въздействие на ултравиолетовите слънчеви лъчи. Озонът влиза в контакт с бактериалните или вирусните клетки, взаимодейства си чрез окисляване с клетъчната стена, постепенно я разрушава, вследствие на което бактерията или вирусът губят своята функция.

Технологията на озоновата дезинфекционна кабина убива прилепнали по тялото и дрехите на хората микроби и бактерии, като по този начин намалява риска от разпръскването им в работните помещения.