Направление “Архитектура и градоустройство”, съвместно с районните администрации, премахнаха 1274 незаконни гаража от територията на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 14.02.2023

Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е издал 1105 бр. заповеди за премахване на незаконосъобразно поставени гаражни клетки на територията на цяла София през изтеклата 2022- ра година.

В резултат на предприетите мерки от Дирекция “Общински строителен контрол”- НАГ, вече са премахнати общо 1120 гаража по издадените заповеди и още 154 доброволно от собствениците.

Най-много незаконни гаражни клетки са премахнати в районите Красна поляна (261), Надежда (219) и Триадица (173).

Направление "Архитектура и градоустройство" продължава борбата с незаконните обекти на територията на Столична община, като предстои и възлагане за отстраняване по принудително изпълнение на всички незаконни кабелни мрежи по фасадите на сградите.