КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕМОРИАЛ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ

липсва
Дата на публикуване: 13.06.2018

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит конкурс за проект по Закона за обществените поръчки с предмет: „Изработване на проект за изграждане на Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове”.

Идейният проект следва да предложи решение за постигане на естетическа, емоционално въздействаща, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в която да бъде материализирана със съвременни художествено-естетически средства историческата, културната и родовата памет за загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове.

Документацията за участие може да се види и изтегли от раздел „Профил на купувача”: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=94270&companyId=20914

Крайният срок за подаване на конкурсните проекти е 17:30 часа на 30.07.2018г. в Деловодството на НАГ – ул. „Сердика“ № 5.