НАГ с интерактивна карта на зле стопанисваните сгради-паметници на културата.

липсва
Дата на публикуване: 20.02.2017

Главният архитект на Столична Община, арх.Здравко Здравков, взе участие в наскоро състоялите се „Дни на Виена в София“, в рамките на които в Националната галерия „Квадрат 500" се проведе и форум на тема "Музей на бъдещето". Компетентни експерти от Виена и София обмениха опит в опазването и управлението на античните находки в историческия център на града, в качественото управление на музеите, градската мобилност и справянето с трафика чрез иновативни решения.

На културния форум архитект Здравко Здравков презентира мерките за опазване на културно–историческото наследство на територията на град София. Бяха представени проблеми на обектите на културно–историческото наследство, свързани с действията и бездействията на собствениците, с непълнотата на нормативната уредба и ролята на общината, както и необходимостта от предприемане на спешни мерки.

В доклада бяха представени сгради–паметници на културата, за които са наложени наказателни постановления от Дирекция "Общински строителен контрол" към Направление "Архитектура и градоустройство"-СО. Констатираните нарушения са свързани с неизпълнение на задълженията на собствениците, довели до опасност от увреждане на обектите на културно-историческото наследство. За всички представени обекти процедурата е в ход, като по–голямата част от издадените административни актове са обжалвани пред Софийски градски съд.

Участието на архитект Здравко Здравков в „Дни на Виена в София“ е част от действията, който той и екипът му са предприели, за подобряване на мерките за опазване на културно–историческото наследство.

Презентация за „Мерки за опазване на културно-историческото наследство“ можете да видите тук.

Интерактивна карта с предприетите действия от страна на НАГ за санкциониране собствениците на сгради, носители на културно наследство в риск, може да видите  тук.