Представяне на проекта на Задание за изменението на ОУП

липсва
Дата на публикуване: 18.05.2018
Столична община продължава работата си по развитие на системата на метрополитена в града с проектиране на отклонения от съществуващите линии. Предстои разширяване на метрото с отклонения към Арена Армеец и Цариградско шосе, към Студентски град, от Младост към кварталите северно от Околовръстния път в западна посока, продължение на метрото по бул. Царица Йоана до Околовръстния път. С тези разширения ще се съкрати времето за пътуване на жителите на града, ще се облекчи трафикът, ще се намали замърсяването на въздуха и ще се оптимизират разходите за градския транспорт.
Това разширение изисква изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС в част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС.
Изработено е задание за изменението на ОУП, което ще бъде представено и обсъдено по реда на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община.
Представянето на проекта за задание ще се проведе 31.05.2018 г. от 18:30 ч. часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3.
Мнения и предложения могат да се депозират в срок до 22.06.2018 г. в районните администрации или по електронна поща, посочена в заповедите на кметовете по райони до 22.06.2018 год. включително.
Обществената дискусия по проекта за задание и постъпилите предложения ще се проведе в Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3, на 28.06.2018 г. от 18:30 ч.
Заповедите на районните кметове за обсъждането може да видите на сайтовете на районите и СО.

 

Може да се запознаете със заданието и графичните материали  ТУК и ТУК

или в районните администрации на СО.