Съобщение за откриване на производство по одобряване на „Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап”

липсва
Дата на публикуване: 31.05.2017

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по  одобряване  на „Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап” на територията на Столична община.

Схемата е изработена по възлагане на Центъра за градска мобилност и има за цел да покаже местата, на които се предвижда поставяне на зарядни станции като първи етап от развитието на мрежата от такива съоръжения на територията на града в изпълнение на общинската политика за поощряване на използването на екологични превозни средства като част от програмата за превръщането на София в зелен град.

Всички заинтересовани лица могат да вземат участие в производството по одобряване на схемата  чрез представяне  на писмени предложения и възражения съгласно чл. 69, ал.1, т.1. от АПК. Предложенията и възраженията могат да се изпращат до 03.07.2017 год. на адрес: София 1000, ул. Сердика 5, Направление "Архитектура и градоустройство",  както и на електронния адрес на НАГ – office@sofia-agk.com

„Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап” можете да видите тук