Още снимки от стара София в сайта на НАГ

липсва
Дата на публикуване: 01.02.2021
 

В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ вече могат да бъдат намерени архивни снимки на сгради, притежаващи статут на недвижима културна ценност.

Снимковият материал е част от работата на сформираната през м. септември 1976 г. група с отговорник зам. директора на НИПК арх. Стефан Матеев, групов ръководител арх. Мариана Георгиева, проучватели: арх. Светла Иванова, арх. Стоян Янев, арх. техн. Александра Коканова, технически изпълнител Тамара Георгиева и фотограф Никола Даскалов. В последствие към групата са включени арх. Симеонка Бракалова и фотографа Калинка Горчилова. Задачата на групата е била да изготви предложение за обявяването на всички паметници на културата в София, както и да изпълни постановление № 36 на Министерския съвет за обявяване на паметниците на културата в Зона "Археологически резерват Сердика".

Фотодокументацията е направена в периода 1976-1977 г. и е част от предложение за обявяване на архитектурни паметници на културата от периода 1878-1944 г. в гр. София, известно като „Синята книга“ на НИПК.

До момента са публикувани снимки на сградите, разположени на 15 улици и площади, като в следващите седмици ще бъдат допълнени и снимките от останалите улици.

Направление „Архитектура и градоустройство“ изказва искрените си благодарности на НИНКН за предоставените материали и на „ГИС София“ ЕООД за обработката им.

Можете да разгледате снимките ТУК.