Съобщение

липсва
Дата на публикуване: 19.10.2020

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на вирусната инфекция COVID- 19 и последвалото недоволство по отношение на преустановените приемни дни на административните ръководители на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ предприе реорганизация на приемните дни, като регламентира осъществяването им.

Приемът ще се осъществява съгласно утвърден регламент, а именно:

1. Всички началник отдели, експерти и специалисти от Направление „Архитектура и градоустройство“ ще правят консултации и ще дават информация по преписки по телефон всеки ден от 13:00 до 14:00 ч. и всеки четвъртък от 13:00 до 17:30 ч.

2. Приемното време арх. Венцислав Тодоров  – директор на дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, ще се осъществява всеки понеделник от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в петък преди приемния ден от 10:00 до 12:00 ч. на тел. +359 (02) 9238 326 и тел. +359 (02) 9238 330

3. Приемното време на арх. Ралица Михайлова – директор на дирекция „Общински строителен контрол“, ще се осъществява всеки вторник от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в понеделник преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 248 от 09:00 ч.

4. Приемното време на Румен Тошков  – директор на дирекция „Административна“, ще се осъществява всеки вторник от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в понеделник преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 224 от 09:00 ч.

5. Приемното време на арх. Бойка Къдрева – директор на дирекция „Териториално планиране“, ще се осъществява всяка сряда от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване във вторник преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 223 от 09:00 ч.

6. Приемното време на Стела Щерева  – директор на дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“, ще се осъществява всеки четвъртък от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в сряда преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 292 от 09:00 ч.

7. Приемното време на  арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община ще се осъществява през четвъртък от 13:00 до 17:30 ч. - съгласно приложен график, с предварително записване в сряда преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 310 от 09:00 ч.

8. Приемното време на инж. Деляна Сеченска – главен инженер на Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО, ще се осъществява през четвъртък от 13:00 до 17:30 ч., съгласно приложен график., с предварително записване в сряда преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 206 от 10:00 ч.

9. Приемното време на арх. Николай Каменов  – директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“, ще се осъществява всеки петък от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в четвъртък преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 315 от 09:00 ч.

С цел недопускане струпване на много хора на едно място и ограничаване разпространението на вируса COVID-19, не се допуска приема на повече от двама човека едновременно.

Заповед

График приемни дни на арх. Здравков

График приемни дни на инж. Сеченска