От архивите на НАГ: СГРАДА НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КЕНДА“ (сградата не съществува) Проект за североизточен ъгъл на кръстовището на улиците „Сердика“ и „Триадица“

липсва
Дата на публикуване: 07.07.2020
Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си.

Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел  „Стара София“, „От архивите на НАГ“.

Тази седмица избрахме СГРАДА НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КЕНДА“ (сградата не съществува) Проект за североизточен ъгъл на кръстовището на улиците „Сердика“ и „Триадица“

Проект за търговско-административна сграда и хотел на Акционерно дружество „Кенда“

Проектант арх. Александър Рашенов, (съставил и ще ръководи), 1922 г.

Туш на инженерно платно, оригинал, добро състояние.

 

Това е нереализиран проект. Интересното в него е проектантът. Арх. Александър Рашенов е признат за легенда на българската реставрация от първата половина на ХХ в. Приносът му в тази област  е огромен. Тук ни е представен като проектант на съвременна сграда през 1922 г. Със сигурност това е интересна и непроучена досега история. Собственик на парцела е Иван Кенда. Същият, който е построил наскоро луксозния хотел "Сплендид Палас", намиращ се в съседство на ул. "Веслец" и ул. "Триадица". Двете сгради би трябвало да бъдат построени на калкан. Не са известни причините, поради които проектът не е реализиран. През 1925 г. арх. Коста Николов проектира за същото място кооперативна палата (доходно здание) „Мусала“, която е построена.

Проектът на арх. Рашенов е много интересен и го представя пред нас в нова светлина. Сградата е с Г-образен план при ъглов централен вход. Плановата схема е коридорна. Входният вестибюл е много впечатляващ и води към представителна вита двураменна стълба. Детайлно са разработени седем етажни нива. Конструкцията е монолитна. Няма данни за фасадните решения, но се предполага, че архитектурата е била решена в духа на модернизма.

 

ФАЙЛОВЕ:

plan-parter.pdf

o   план партер, М 1:100

plan-kantori.pdf

o   План на канторен етаж, М 1:100

plan-hotel.pdf

o   план на II, IIIIV и V етаж, М 1:100

plan-mansarda.pdf

o   план мансарден етаж, М 1:100

plan-suteren.pdf

o   план основи и мазе, М 1:100