Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 07.04.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 04.04.2017

Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 07.04.2017 г.

Дневен ред:

1. Проект за изграждане на жилищна сграда с апартаменти, ателиета, гаражи и заведение за хранене в УПИ II-1456, кв. 1Г, м. "ж.к. Младост 2" - Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване

2. Жилищна сграда с гаражи в УПИ XI-695, кв. 22 - кв. Вердикал, гр. "Банкя" - Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване

Дневен ред

Материали към точка 1

Доклад

Приложения към доклад

Рецензия

Стабилитетни инчисления профил I-I

Стабилитетни инчисления профил II-II

Становище геозащита - Перник

Материали към точка 2

ВЕРТИКАЛНО ЕЛЕКТРОСОНДИРАНЕ 1-3

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОФИЛ I-І

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД

КОЕФИЦИЕНТ НА СИГУРНОСТ A-A

КОЕФИЦИЕНТ НА СИГУРНОСТ B-B

РЕЦЕНЗИЯ

СВЛАЧИЩЕ УЧАСТЪК - УКРЕПЕН

СИТУАЦИЯ И ОБХВАТ-СОНДАЖИ

СТАНОВИЩЕ ГЕОЗАЩИТА-ПЕРНИК

СХЕМА-СКЛОН A-A

СХЕМА-СКЛОН B-B