Съобщение от район Подуяне за издадена Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на обществено обсъждане

липсва
Дата на публикуване: 13.03.2020
Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект за преработка на план-схемата (обща схема) за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв.148, м. „Суха река“ на 13.03.2020 г. от 17:30часа  в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321.

Заповед