Направление “Архитектура и градоустройство” с първо място от „Наградите на БАИТ 2016“ в категория „Общинска администрация“

липсва
Дата на публикуване: 28.02.2017

Кандидатурата на Столична община – Направление “Архитектура и градоустройство” за внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизнеса, за подобряване на бизнес средата и постигане на публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло, спечели първо място в категория „Общинска администрация“ в конкурса „Наградите на БАИТ 2016“. Проектът е насочен към подобряване и улесняване достъпа до информация, с акцент върху комуникацията с гражданите и бизнеса. Реализирането на проекта оказва благоприятно влияние върху следните целеви групи: от една страна служителите на НАГ, а от друга гражданите и бизнеса. При реализирането на проекта е взета под внимание специфичната роля, която играе НАГ в комуникацията и връзката между Столична община и гражданите и бизнеса в сферата на архитектурата и градоустройството. Сайтът на НАГ има удобен интуитивен интерфейс, изцяло нова структура, съвременен дизайн и модерна визия. За вграждане в сайта, бяха използвани панорамни снимки, заснети с безпилотен летателен апарат (дрон). За целите на подобряване на оперативната работа на служителите на НАГ е реализирано улеснено публикуване на информация и управление на данните посредством уеб приложение. Потребителите имат възможност за лесно търсене в публикуваните в сайта данни по различни критерии, както и достъп до електронните регистри. Във връзка със специфичната дейност на НАГ в областта на подробните устройствени планове и общия устройствен план е оптимизирано визуализирането на големи обеми от данни, които се предоставят публично. Публикува се информация за новини и събития, включително и онлайн гледане в реално време на провеждащи се срещи и събития, което спомага за повишаване на прозрачността в работата на НАГ. Реализирана е възможност за онлайн подаване на заявление за вписване в Регистър на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община. При разработката са съобразени изискванията на текущото законодателство, ЗЕУ, изискванията за оперативна съвместимост и достъп до данни. За целите на устойчивост и мултипликация на проекта са използвани общопризнати технологии за разработване, включително и софтуери с отворен код, утвърдените стандарти за достъпност (accessibility) и ползваемост (usability), използване на Система за управление на съдържанието (CMS), използване на виртуални частни сървъри – услуги в cloud. Заради подобрените функционалности на сайта и улеснения достъп до информация в него, е намаляло времето, което гражданите отделят, за да получат дадена информация от НАГ. Това ще намали времето за работа на служителите на НАГ за предоставяне на информация на граждани и бизнеса, която е налична и на сайта на НАГ. Публикуването на публичната информация в отворен формат (Open Data) е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Интернет страницата на НАГ предоставя свободен достъп до данните от публичните си регистри, което има както икономически ефекти, така и по-широко обществено значение. Като обективен резултат, доказващ успешната реализация на проекта, можем да отчетем нарасналия брой посещения на интернет страницата от публикуването на новия сайт на 15.09.2016 г., а именно 54347 сесии, 16692 потребителя, 283982 показвания на страници, като средно на ден броя на активните потребители е 339.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave