Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав на 02.04.2019 г.

липсва
Дата на публикуване: 27.03.2019

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав при следния дневен ред:

1. Разглеждане на варианти за ограничители на трамвайното трасе на ул. „Граф Игнатиев” – част от обект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2“.

  Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 02.04.2019 г. (вторник) от 13:00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство”, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Заповед 

Материали